Apeli za prikupljanje humanitarne pomoći

 

Apel je mehanizam svih komponenti Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koji se temelji na principu „Jaki pomažu slabima“. Nacionalno društvo Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca u dogovoru s Vladom svoje zemlje upućuje Apel za pomoć Međunarodnoj federaciji društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC). Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prosljeđuje taj Apel svim komponentama Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Mogućnosti za odgovor na ovakav Apel, ovisno o potrebama i zahtjevima tražitelja pomoći, su:
1. Upućivanje specijalističkih jedinica Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
2. Otvaranje posebnog računa na koji se prikupljaju financijska sredstva kako bi se u pogođenom području mogla kupiti potrebna humanitarna pomoć
3. Prikupljanje humanitarne pomoći od građana i prosljeđivanje tražiteljima

Apeli za pomoć se koriste i na nacionalnoj razini, odnosno, neko društvo Crvenog križa upućuje preko Hrvatskog Crvenog križa Apel za pomoć u velikoj nesreći ili katastrofi.
Gradsko Društvo Crvenog križa Novska bilo je uključeno u brojne odgovore na Apele na međunarodnoj razini pozivanjem građana za prikupljanjem financijskih i materijalnih sredstava za pogođena područja (Haiti, Myanmar, Kina…), te na nacionalnoj razini kroz pomoć općinskim i gradskim društvima pogođenih područja.

Gradsko društvo Crvenog križa Novska bilo je i korisnik humanitarne pomoći prikupljene kroz Apele, osobito tijekom Domovinskog rata, ali i u poplavama koje su pogađale naša područja.

ddk

Donacije

logoped

volonteri

 

Ulazna maska s glavne stranice