Ostale edukacije

Edukacije Hrvatskog Crvenog križa sastavni su dio rada djelatnika i volontera Gradskog društva Crvenog križa Novska kojima se obučavaju za djelovanje u svim uvjetima usklađujući svoja znanja i vještine sa zahtjevima koji se postavljaju pred njih sukladno društvenim i prirodnim promjenama koje se događaju na lokalnoj i globalnoj razini.

Edukacije su važne i za razvoj volonterstva, a svi oni koji žele steći nova znanja i vještine mogu se, sukladno Kalendaru edukacija Hrvatskog Crvenog križa 2017/2018. prijaviti za propisane edukacije, a Hrvatski Crveni križ odabire kadar sukladno ranije stečenim kvalifikacijama, ali i vrši obuku novih kadrova na svim razinama.

Ured izvršnog predsjednika organizira i provodi slijedeće edukacije:
1. Osnovna edukacija ravnatelja općinskih, gradskih i županijskih društava Crvenog križa
2. Osnovna edukacija zaposlenika Crvenog križa (teorijski dio + modul A prve pomoći)
3. Osnovna edukacija o odnosima s javnostima Hrvatskog Crvenog križa
4. Hrvatski Crveni križ i sastavnice Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
5. Međunarodno humanitarno pravo
6. Vještine pregovaranja
7. Obnavljanje i dopuna znanja ravnatelja općinskih, gradskih i županijskih društava Crvenog križa

Nacionalni ured službe traženja:
1. Osnovna edukacija službe traženja
2. Osnovna edukacija službe traženja - aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza u slučaju katastrofa (interventni timovi)
3. Služba traženja - aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza (obnova i dopuna znanja)
4. Služba traženja - aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza u slučaju katastrofa (interventni timovi)

Služba za Eu fondove:
1. Osnovna edukacija službe za EU fondove
2. EU projektiranje i provedba projekata

Služba za rad s mladeži i volonterima:
1. Osnovna edukacija službe za rad s mladima i volonterima HCK
2. Osnovni stupanj edukacije volontera
3. Edukacija mentora ekipa za natjecanje mladih HCK
4. Humane vrednote unutar Kurikuluma za među predmetnu provedbu građanskog odgoja i obrazovanja
5. Istraživanje humanitarnog prava
6. Komunikacijske vještine
7. Edukacija volontera za provedbu programa "Mladi za bolji svijet"
8. Edukacija volontera za provedbu programa "Moj prijatelj volonter"
9. Edukacija za koordinatore volontera i voditelje mladih Hrvatskog Crvenog križa
10. Edukacija za volontere u programu "Bolnica bezbolnica"

Služba za zdravstvene i socijalne djelatnosti:
1. Osnovna edukacija Službe za zdravstvene i socijalne djelatnosti
2. Tečaj osnovnih postupaka održavanja života
3. Osnovni tečaj prve pomoći
4. Tečaj osnovnih postupaka održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora
5. Osnovni tečaj prve pomoći uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora
6. Tečaj osnovnih postupaka oživljavanja uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora
7. Uloga Hrvatskog Crvenog križa u dobrovoljnom darivanju krvi
8. Socijalne djelatnosti HCK
9. Ovisnosti i prevencija
10. Naučiti živjeti s opasnošću od mina i eksplozivnih ostataka iz rata
11. Zaštita i promicanje zdravlja
12. Tečaj za specijalističke timove prve pomoći
13. Tečaj za instruktore prve pomoći
14. Generički tečaj za mentore instruktora prve pomoći - doktori medicine
15. Osposobljavanje predavača iz predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći"
16. Stručno usavršavanje i provjera stručne osposobljenosti predavača i ovlaštenih ispitivača iz nastavnog predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći"
17. Program smanjenja šteta uporabe droga
18. Realistični prikaz ozljeda
19. Socijalni programi HCK - "Zdravo starenje" (pomoć u kući*, geronto domaćice*, korištenje invalidskih pomagala* i dr.)

Služba za zaštitu migranata:
1. Osnovna edukacija Službe za zaštitu migranata
2. Prevencija trgovanja ljudima (edukacija edukatora)
3. Psihosocijalna podrška u kriznim situacijama - osnovni modul
4. Pomoć i zaštita žrtava trgovanja ljudima u praksi (trening za članove mobilnih timova)
5. Nasilje zasnovano na rodu i spolu
6. Psihosocijalna podrška u kriznim situacijama - napredni modul
7. Identifikacija i pružanje pomoći i zaštite žrtvama trgovanja ljudima u prihvatilištima za tražitelje azila
8. Prevencija trgovanja ljudima (trening za trenere)
9. Prevencija trgovanja ljudima (trening za nastavnike – AZOO)
10. Migracije (trening za nastavnike – AZOO)

Služba spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja:
1. Osnovna edukacija službe spašavanja na vodi i ekološke zaštite priobalja
2. Tečaj osposobljavanja spasilaca juniora
3. Tečaj za osposobljavanje spasilaca na otvorenim vodama
4. "Nauči kodeks sigurnosti na vodi"
5. "Slučajni spasilac"
6. SET2GO
7. Tečaj za osposobljavanje voditelja spasilačke postaje
8. Tečaj za osposobljavanje spasilaca za spašavanje iz vode u otežanim uvjetima
9. Tečaj za osposobljavanje instruktora spašavanja na vodi
10. Trening za osposobljavanje članova Nacionalnog interventnog tima HCK
11. Tečaj za osposobljavanje instruktora za edukaciju članova interventnih timova HCK
12. Trening za pripremu hrane u terenskim uvjetima

ddk

Donacije

logoped

volonteri

 

Ulazna maska s glavne stranice