Zaštita osobnih podataka

Gradsko društvo Crvenog križa Novska voditelj je obrade osobnih podataka ispitanika te ih obrađuje u skladu s primjenjivim propisima, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018.).
Ispitanik je svaka fizička osoba (pojedinac) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.


Ostvarivanje prava
Kako bismo vam omogućili lakše ostvarivanje vaših prava na našim internetskim stranicama, objavili smo obrasce zahtjeva koje možete preuzeti na sljedećim poveznicama:
Zahtjev za pristup osobnim podacima
Zahtjev za ispravak osobnih podataka
Zahtjev za brisanje osobnih podataka
Zahtjev za prijenos osobnih podataka drugom voditelju obrade.

Zahtjev koji podnosite Gradskom društvu Crvenog križa Novska mora biti uredno popunjen i potpisan.
U slučaju zaprimanja zahtjeva koji nije uredno popunjen ili koji ispitanik nije potpisao, pozvat ćemo vas da uočeni nedostatak u zahtjevu otklonite.

Kako stupiti u kontakt s nama?
Svoj zahtjev možete uputiti Gradskom društvu Crvenog križa Novska na sljedeći način:
a) redovnom poštom na adresu:
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA NOVSKA
n/p službenika za zaštitu podataka
Trg Đure Szabe 5
44330 Novska
ili
b) e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ostvarivanje navedenih prava ispitanika omogućit ćemo vam u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka u primjerenom roku i bez nepotrebnog odgađanja.
Na navedene adrese slobodno nam se obratite i kada imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka u Gradskom društvu Crvenog križa Novska.
Ukoliko imate prigovor na obradu osobnih podataka, možete ga uputiti na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Podnošenje pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka
Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj jest Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva ulica 14.
Obavještavamo vas da Agenciji za zaštitu osobnih podataka možete podnijeti pritužbu na naše postupanje u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

Dodatne informacije
Dodatne informacije vezane uz ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka mogu se zatražiti od službenika za zaštitu osobnih podataka Gradskog društva Crvenog križa Novska Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

ddk

Donacije

logoped

volonteri

 

Ulazna maska s glavne stranice