Služba traženja

Služba traženja Gradskog društva Crvenog križa Novska djeluje na temelju načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kao područna služba Nacionalnog ureda Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa.Svoj rad temelji na Ženevskim konvencijama, njihovim Dopunskim protokolima, rezolucijama međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o nestalim osobama, Strategiji obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca 2008. - 2018. i Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu.

Zadaća Službe traženja je prikupljanje, evidentiranje i obrada podataka, davanje obavijesti o žrtvama oružanog sukoba članovima obitelji, nadležnim tijelima i organizacijama u zemlji i inozemstvu za ratne zarobljenike, civilne internirce, zaštićene osobe uhićene duže od dva tjedna, zaštićene osobe na prinudnom boravku, ranjene, bolesne i umrle pripadnike oružanih snaga, nestale osobe, djecu evakuiranu u druge zemlje, djecu odvojenu od roditelja zbog oružanog sukoba.
Rad Službe traženja trenutno je najvećim dijelom usmjeren je na traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu, ali obuhvaća i traženja vezana uz oružane sukobe u svijetu.Popisi nestalih osoba iz Domovinskog rata objavljivani su od Domovinskog rata do danas u četiri ažurirane knjige, a aktualni podaci su u, trenutnom, četvrtom izdanju Knjige nestalih osoba na području Republike Hrvatske.

Evidencije, provjere i izdavanje potvrda o vremenu provedenom u zarobljeništvu i internaciji osoba nestalih u 2. svjetskom ratu vodi Međunarodna Služba traženja u Arolsenu suradnji s nacionalnim društvima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Međunarodnim odborom Crvenog križa.

Služba tražena obavlja i razmjenu obiteljskih poruka članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti, spajanje razdvojenih članova obitelji uslijed rata ili drugih izvanrednih okolnosti, te obavlja druge zadaće i traženja iz nadležnosti Republike Hrvatske u kojima na osnovi međunarodnih ugovora ili propisa Republike Hrvatske sudjeluje Hrvatski Crveni križ.

Služba traženja pruža usluge traženja i tražiteljima azila i drugim migrantima te žrtvama trgovanja ljudima. Također se traže osobe nestale u prirodnim nepogodama te članovi obitelji koji su izgubili kontakt zbog ekonomskih i drugih migracija, a ako niti jednim službenim putem nije moguće uspostaviti kontakt članova obitelji.

Obnavljanje obiteljskih veza (RestoringFamilyLinks RFL) program je Međunarodnog odbora Crvenog križa i nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a cilj mu je sprečavanje razdvajanja i nestanka članova obitelji, traženja nestalih osoba i održavanje kontakta između članova obitelji u slučajevima oružanih sukoba ili drugih oblika nasilja, prirodnim i tehnološkim katastrofama, migracijama ili u drugim sličnim situacijama.

BROŠURA

sluzba trazenja brosura 1

ddk

Donacije

logoped

volonteri

 

Ulazna maska s glavne stranice