Azil i migracije

Osnovu za rad Crvenog križa s tražiteljima međunarodne zaštite, azilantima, osobama pod supsidijarnom zaštitom i migrantima u potrebi donose osnovna načela Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Migracijska politika Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Neki od faktora koji doprinose povećanju međunarodnih migracija jesu globalizacija i sve veće razlike u životnom standardu, kako unutar jedne države, tako i između država. Ljudi u pokretu su oni koji traže posao, bolji životni standard ili bolje obrazovanje. Neki se žele spojiti sa svojim obiteljima u drugim državama, a veliki broj je i osoba koje bježe od progona, sukoba, ratova ili nasilja u svojim državama. Mnoga od tih kretanja ljudi su nelegalna, često bez potrebnih dokumenata uz ilegalan prijelaz preko nelegalnih graničnih prijelaza ili, u najgorem slučaju, uz pomoć krijumčara i trgovaca ljudima.

Trgovanje ljudima obuhvaća vrbovanje, transport, prebacivanje, skrivanje ili prihvaćanje osoba, korištenjem prijetnje ili sile ili drugih oblika prisile, otmice, prijevare, obmane, zloupotrebe vlasti ili ranjivosti položaja ili davanja i primanja novca ili olakšica kako bi se postigao pristanak osobe koja ima kontrolu nad drugom osobom, a sve u svrhu iskorištavanja. Iskorištavanje uključuje prostituciju ili neke druge oblike spolnog iskorištavanja, prisilni rad ili usluge, stavljanje u ropstvo ili njemu slične odnose, služenje pa čak i odstranjivanje organa.

Trgovanje ljudima, a posebno ženama i djecom, jedan je od najvećih zločina našeg doba i najgrubljeg oblika kršenja temeljnih ljudskih prava.
Informacije o trgovanju ljudima možete pogledati na stranici Hrvatskog Crvenog križa http://www.hck.hr/hr/kategorija/kategorije-azil-i-migracije-trgovanje-ljudima-214

ddk

Donacije

logoped

volonteri

 

Ulazna maska s glavne stranice