Prva pomoć

Povezanost Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca s prvom pomoći seže do samog začetka ideje o Crvenom križu. Kad se davne 1859. godine Henry Dunant nakon bitke zatekao na bojnom polju kod Solferina, organizirao je pružanje pomoći ranjenicima obiju zaraćenih strana u crkvi Chiesa Maggiore u selu Castiglione.

Njegove plemenite ideje oživotvorene su u Pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a osposobljavanje ljudi za pružanju prve pomoći bila je i ostala temeljna zadaća nacionalnih društava u cijelome svijetu. Ova važna zadaća već odavno se ne provodi samo s ciljem spašavanja ljudskih života na bojnom polju. Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) vjeruje da je prva pomoć važan prvi korak koji pomaže u spašavanju života i smanjenju posljedica ozljeđivanja. Provodeći osposobljavanje za pružanje prve pomoći diljem svijeta, Crveni križ je brojnim ljudima dao potrebno znanje i samopouzdanje, koje im omogućava da djeluju u svim situacijama naglo nastupajućih ozljeda i bolesti.

Prva pomoć je skup radnji kojima se pomaže ozlijeđenoj ili iznenada oboljeloj osobi na mjestu događaja, prije dolaska hitne medicinske službe ili drugih kvalificiranih zdravstvenih djelatnika. Prvu pomoć pruža osoba koja se zatekne na mjestu nesreće. O njezinom poznavanju prve pomoći ovisi daljnji tijek spašavanja, osiguravanje brze intervencije hitnih službi i u konačnici uspješnost spašavanja. Primjena postupaka prve pomoći početak je pomaganja i zbrinjavanja ozlijeđene ili naglo oboljele osobe. Primjenjuje se s ciljem spašavanja života, sprečavanja nastanka komplikacija i invalidnosti i skraćivanja trajanja liječenja i oporavka.
Gradsko društvo Crvenog križa Novska provodi osposobljavanje građana s ciljem pripremanja što većeg broja osoba za pružanje prve pomoći u neželjenim situacijama ozljeda i bolesti u svakodnevnom životu kao i u slučaju katastrofa. Kod građana se želi potaknuti odgovorno ponašanje u cilju sprečavanja nastanka nesreća i ozljeda, doprinijeti sigurnosti zajednice i osnažiti pojedince i cijele zajednice za lakše prevladavanje štetnih posljedica nesreća i bolesti. (tekst je djelomično preuzet s internetske stranice: http://www.hck.hr )

Građanima su ponuđeni edukativni programi koji su po broju sati trajanja obuke i odabranim temama prilagođeni potrebama i interesima različitih populacijskih skupina:

  • volonterima Crvenog križa,
  • kandidatima za vozače u auto školama,
  • radnicima na radnom mjestu,
  • djeci i mladima,
  • ekipama prve pomoći za izvršavanje zadaća u slučaju katastrofa i izvanrednih situacija.

Orange County CPR Certification 350x335

ddk

Donacije

logoped

volonteri

 

Ulazna maska s glavne stranice