Program upoznavanja s opasnošću od mina

Hrvatski Crveni križ provodi Program upoznavanja s opasnošću od mina u suradnji s Međunarodnim odborom Crvenog križa (ICRC) od 1996. godine, a Gradsko društvo Crvenog križa Novska uključeno je u ovaj program odmah po njegovom započinjanju.

Budući da je područje djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Novska još uvijek zagađeno minama nužno je kontinuirano podsjećati stanovništvo na opasnosti i moguće posljedice uslijed ulaska u minski sumnjiva područja.

„Naučiti živjeti s opasnošću od mina do dana kad će sva područja biti razminirana jedini je način kako bi se patnje uzrokovane minama svele na najmanju razinu, a stanovništvo zaštitilo od stradavanja. Edukacija djece i odraslih neophodno je potrebna radi upoznavanja pravilnog i sigurnog ponašanja, te stalnog ponavljanja i podsjećanja na opasnost od mina. Promjenom odnosa prema vlastitom načinu života spriječiti će se ozljede i smrtnost onih koji žive u minskom okruženju.

mine

Tri su bitne odrednice učenja i upoznavanja s opasnošću od mina: prepoznavanje, označavanje i pravilno ponašanje.“ – Izvod iz Priručnika „Naučiti živjeti s opasnošću od mina“ – V. Roseg (HCK)

Edukacije, koje provodi instruktor za mine Gradskog društva Crvenog križa Novska, provode se po potrebi za učenike osnovnih i srednjih škola, te vrtićke skupine, a Edukacija i informiranje poljoprivrednog stanovništva o opasnosti od mina namijenjena je, u prvom redu za poljoprivredno stanovništvo koje obrađuje poljoprivredne površine blizu minski sumnjivih područja, kao i lovcima, ribolovcima i ostalim interesnim skupinama koje borave u prirodi blizu minski sumnjivih područja.

Kartu s informacijama o minski sumnjivim područjima možete pogledati na MIS portalu Hrvatskog Centra za razminiranje. Informirajte se!

ddk

Donacije

logoped

volonteri

 

Ulazna maska s glavne stranice