Prevencija trgovanja ljudima

Trgovanje ljudima je jedan od najbrže rastućih i najunosnijih oblika zločina u svim zemljama te je jedan od najtežih primjera kršenja ljudskih prava. U Protokolu o sprječavanju, suzbijanju i kažnjavanju trgovanja ljudima, posebno ženama i djecom (Protokol iz Palerma) „Trgovanje ljudima definirano je kao regrutiranje, transport, organiziranje prijelaza, skrivanje ili prihvat osoba te prijetnjom ili upotrebom sile ili drugih oblika prinude, otmicom, prijevarom, obmanom, zlouporabom ovlasti ili položaja ranjivosti ili davanjem odnosno primanjem novca ili usluga dobivanje pristanka osobe koja ima kontrolu nad drugom osobom u svrhu iskorištavanja. Iskorištavanje uključuje, najmanje, iskorištavanje prostitucijom osoba ili druge oblike seksualnog iskorištavanja, prisilni rad ili usluge, ropstvo ili radnje slične ropstvu, samovoljno podčinjavanje ili odstranjivanje organa."

Gradsko društvo Crvenog križa Novska provodi edukaciju prevencije trgovanja ljudima u suradnji s Policijskom postajom Novska i Srednjom školom Novska za učenike završnih razreda srednje škole, budući da su mladi, zbog „potrage za boljim životom u inozemstvu“ u smislu pronalaska posla i želje za samostalnošću laka meta za trgovce ljudima.

Na ovom predavanju mladi uče kako provjeriti legitimitet agencija koje nude posao, načine provjere i ispravnosti Ugovora o radu, kako se pripremiti za put i putovati, kome se prijaviti prilikom dolaska u inozemstvo, te im se ukazuje na indikatore koji mogu upućivati da su žrtve trgovanja ljudima i kome se i na koji način obratiti za pomoć.

Trgovanje brosura 1 strana nova

Trgovanje brosura 2 strana nova

ddk

Donacije

logoped

volonteri

 

Ulazna maska s glavne stranice