Prva pomoć za vozače

Provođenje osposobljavanja kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“ provodi se temeljem Pravilnika o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati Hrvatski Crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i Programa provedbe Programa, uvjeta i načina osposobljavanja kandidata za vozače i najmanjeg jedinstvenog minimalnog izračunskog elementa vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

Osposobljavanje se provodi tijekom cijele godine, a u dogovoru i u skladu s potrebama auto škola s područja grada Novske i ostalim auto školama.

Izrezak

 

 

 

ddk

Donacije

logoped

volonteri

 

Ulazna maska s glavne stranice