Logopedska rehabilitacija

Logopedija je znanost koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i tretmanom poremećaja humane komunikacije pod kojom se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora, te s percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije.

Gradsko društvo Crvenog križa Novska provodi logopedsku rehabilitaciju od 2003. godine kao partnerski projekt grada Novske, općine Jasenovac i općine Lipovljani, te u suradnji s logopedima. Zbog te suradnje i financijske potpore grada Novske i općina Jasenovac i Lipovljani logopedska rehabilitacija u Gradskom društvu Crvenog križa Novska besplatna je za korisnike i nije potrebna uputnica liječnika.
U logopedskom kabinetu Gradskog društva Novska provodi se logopedska rehabilitacija djece vrtićkog, predškolskog i školskog uzrasta sa slijedećim govornim poremećajima:

1. Dyslalia ili neispravan izgovor glasova
Ovisno o skupini glasova koja je zahvaćena poremećajem, neispravan izgovor glasova dijeli se u nekoliko skupina: sigmatizam, rotacizam, lambdacizam, kapacizam i gamacizam, tetacizam i deltacizam, tetizam i etacizam.
Sigmatizam se u našem sustavu odnosi na neispravan izgovor glasova S, Z, C; Š, Ž, Č, DŽ; ŽĆ, Đ. Glasovi iz skupine sigmatizma mogu biti zamijenjeni i drugim glasovima. Najčešće su zamjene sa glasovima T i D. Zamjene za T i D vezane su za mlađu djecu i rijetke su poslije treće godine. Rotacizam se odnosi samo na poremećen izgovor glasa R. Lambdacizam obuhvaća neispravan izgovor glasova L i LJ. Kapacizam i gamacizam su nazivi za poremećaje glasova K i G. Ova dva glasa samo u iznimnim situacijama bivaju izostavljena i tada se najčešće radi o poremećaju organskog podrijetla. Najčešće su ti glasovi supstituirani / zamijenjeni s glasovima T i D. Poremećen izgovor glasova K i G ne bi se smio tolerirati poslije treće godine. Tetacizam i Deltacizam nazivi su za poremećen izgovor glasova T i D. Riječ je o prvim glasovima i iznimno su rijetko poremećeni. Omisija se javlja samo uz teška organska oštećenja. Tetizam se odnosi na poremećaj izgovora kada veći broj suglasnika prelazi u T odnosno D. Naime, dijete i ovdje poštuje zvučnost i bezvučnost. Tetizam je karakterističan za zaostali razvoj govora. Etatizam je naziv za poremećaj samoglasnika E, koji je ujedno i jedini samoglasnik koji može biti poremećen u sklopu tzv. funkcionalnih dislalija. Etacizam upućuje na moguća blaga oštećenja središnjeg živčanog sustava koja se manifestiraju u govoru.

2. Mucanje
Lako je prepoznatljiv poremećaj zbog svojih specifičnih manifestacija, a to su: ponavljanje dijelova riječi ili rečenice, produžavanje glasova, zastoji u govoru, neadekvatne pauze, ubacivanje različitih glasova, poštapalice, dulje trajanje govora, razni nepotrebni zvukovi i sl. Mucanje mogu pratiti i druge negovorne pojave po osobu koja muca kao što su: strah pred govorom i govornim situacijama, tikovi, različiti pokreti glave, tijelom ili udovima, neadekvatne fiziološke reakcije, strah, emocionalne nestabilnosti, smanjena koncentracija, izbjegavanje vizualnog kontakta sa sugovornikom i sl.
Fiziološko mucanje česta je pojava u dobi između druge i treće godine djetetovog života. Preklapa se u najvećem broju slučajeva s intenzivnim razvojem govora. Simptomatski u potpunosti nalikuje pravom mucanju, ali je važno naglasiti da je to prolazna faza koja u najvećem broju slučajeva ako se ne intervenira direktno u govor djeteta, ne ostavlja nikakve posljedice na dječji govor.

3. Brzopletost
U govornoj patologiji način govora koji je obilježen kaotičnošću, brzim prijelazima s jedne misli na drugu, u najvećem broju slučajeva ubrzanim tempom govora, nedovoljnim ograničavanjem osnovne ideje, nemogućnošću razrade osnovne ideje, obiluje čudnim asocijacijama ravnopravnim po važnosti osnovnoj ideji, prisutne su poteškoće koncentracije na bitno, a sve se to najčešće manifestira u usmenom govoru. Govor je savladan površno pa se često polaskom u školu iskristaliziraju i druge smetnje, a najčešće smetnje čitanja i pisanja. Djeca najčešće nisu svjesna svog poremećaja, dapače, ona su jako otvorena i komunikativna. Zbog tih osobina roditelji u rijetkim slučajevima prepoznaju ovaj poremećaj, tako da se djeca s brzopletošću logopedu najčešće javljaju zbog nekih drugih problema (neispravan izgovor određenih glasova koji je roditelje zabrinuo jer se dugo zadržao u govoru i sl.). Zbog svoje kompleksnosti, rad s djecom sa sindromom brzopletosti dugotrajan je i iziskuje mnogo strpljenja.

LOGOPEDSKA DIJAGNOSTIKA – POSTUPAK DOBIVANJA TERMINA
U slučaju da je liječnik pedijatar ili roditelj osobno uočio neki od navedenih poremećaja djeteta koje je moguće rehabilitirati u Logopedskom kabinetu Gradskog društva Crvenog križa Novska obraća se direktno Gradskom društvu Crvenog križa Novska na telefon 044-600-572 ili u ured Crvenog križa (Trg Đure Szabe 5, Novska). U koliko raspolažete s medicinskom dokumentacijom koja je od važnosti za anamnezu i daljnji tijek terapije (nalazi logopeda, psihologa, psihijatra neurologa, neuropedijatra i ORL) potrebno ju je kopirati i ponijeti sa sobom na testiranje.
Ako ste spriječeni doći na termin logopedske dijagnostike iz opravdanih razloga, molimo Vas da termin otkažete najmanje 24 sata prije određenog termina.

LOGOPEDSKA REHABILITACIJA – UPUTE
Logopedska rehabilitacija se za jednog korisnika provodi jednom tjedno u polusatnim terminima petkom i subotom, ovisno o slobodnom terminu, a nakon provedene logopedske dijagnostike i, po potrebi, obavljenih dodatnih liječničkih pregleda u drugim zdravstvenim ustanovama.
Logopedska rehabilitacija provodi se u logopedskom kabinetu Gradskog društva Crvenog križa Novska na adresi Trg Đure Szabe 5, Novska.

ddk

Donacije

logoped

volonteri

 

Ulazna maska s glavne stranice