Četvrtak, 01 July 2021 09:44

Doniranje hrane - informacije za potencijalne donatore

Napisao

Poštovani primarni proizvođači hrane,

 ukoliko imate viškova hrane, a željeli biste ih donirati potrebitim osobama, donosimo vam osnovne informacije o doniranju hrane.
Koja hrana se može donirati? 
 - isključivo sigurna hrana (nema ograničenja za vrstu hrane)
- hrana koja nije prikladna za prodaju zbog nedostatka u kvaliteti, pakiranju, označavanju, masi ili drugih sličnih razloga, a koji ne mogu utjecati na sigurnost hrane
- pretpakirana hrana s oznakom roka trajanja
- pretpakirana hrana za koju nije obvezno naznačiti „najbolje upotrijebiti do“ datum
- nepretpakirana hrana koju će možda trebati pretpakirati ili zamotati prije doniranja (npr. svježe voće i povrće, svježe meso, riba, pekarski proizvodi, viškovi hrane iz cateringa/restorana) pod uvjetom da već nije bila poslužena krajnjem potrošaču
 
Donator hrane mora pružiti posredniku u lancu doniranja hrane sve obvezne informacije o hrani na etiketi ili popratnom dokumentu kako bi posrednik u lancu doniranja hrane mogao informirati krajnjeg primatelja o svim potrebnim informacijama o hrani uz obavezan uvjet sigurnosti hrane.
 
Hrana kojoj je istekao „najbolje upotrijebiti do“ datum može biti donirana, pod uvjetom da je sigurna i pod uvjetima da:
- pretpakovina (ambalaža) koja dolazi u neposredan dodir s hranom nije oštećena na način koji može utjecati na sigurnost hrane (vanjska pretpakovina - ambalaža ako ne dolazi u neposredan dodir s hranom može biti oštećena)
- hrana je skladištena pod odgovarajućim uvjetima (npr. -18°C za zamrznutu hranu)
- hrana je organoleptički prikladna za konzumaciju (npr. odsutnost plijesni, užeglosti i sl.)
- hrana nije bila izložena bilo kojoj drugoj opasnosti (npr. radioaktivnost)
Informacije o doniranju hrane možete pogledati na slijedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=JTzGGRo_t4Y
 
 
POREZNI TRETMAN DONIRANJA HRANE
 Tvrtke koje doniraju hranu neprofitnim pravnim osobama koje obavljaju humanitarnu djelatnost u skladu s posebnim propisima i registrirane su kao posrednici u doniranju hrane imaju olakšice:
 
1. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
 Donator ne obračunava porez na dodanu vrijednost (PDV) na hranu koja je donirana neprofitnim pravnim osobama koje humanitarnu djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima i registrirane su kao posrednici u lancu doniranja hrane, a u svrhu sprječavanja uništavanja hrane, zaštite okoliša i pomoći krajnjem primatelju, obzirom da se tako donirana hrana smatra porezno priznatim manjkom dobara.
 Vrijednost donirane hrane (nabavna vrijednost bez PDVa) mora biti do 2% prihoda odnosno primitaka prethodne godine. (Članak 26. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost).
 
2. POREZ NA DOBIT I POREZ NA DOHODAK
 Iznos vrijednosti donirane hrane koja se donira u skladu s Pravilnikom o doniranju hrane i hrane za životinje (NN 91/2019) smatra se porezno priznatim rashodom.
 Veliki broj primarnih proizvođača hrane ima viškove u svome poslovanju kojih se rješavaju na različite načine, a samo nešto više od 10% viškova doniraju.
 
KOME SE OBRATITI UKOLIKO ŽELITE DONIRATI SVOJE VIŠKOVE?
 Naša društva Crvenog križa registrirani su posrednici u doniranju hrane, posjeduju logističke kapacitete za prihvat vaših donacija i podjelu krajnjim korisnicima. Proučite Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje (NN 91/2019) i javite se lokalnom društvu Crvenog križa.
 
 
Sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) pruža se nefinancijska pomoć najpotrebitijim osobama, poput hrane i osnovne materijalne pomoći (odjeća, higijenski proizvodi, školski pribor i slično) te se financiraju aktivnosti socijalnog uključivanja usmjerene na najpotrebitije osobe.
 
Doniranje hrane omogućeno je kroz pozive koji su usmjereni na ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.
 
Gradsko društvo Crvenog križa Županja provodi projekt "Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2" koji je sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. 
Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 01 July 2021 10:03

ddk

Donacije

logoped

volonteri

 

Ulazna maska s glavne stranice